Іванківська районна рада

Загальна інформація

Комунальна установа Іванківської районної ради «Об'єднаний трудовий архів Іванківського району» заснована у 2007 році. 
Установа здійснює: виявлення та включення до джерел комплектування за погодженням з  архівним відділом райдержадміністрації, селищної та сільських рад підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності майна, в діяльності яких не створюються документи Національного архівного фонду; приймання від підприємств, установ і організацій – джерел комплектування документів з особового складу, документів фінансово-господарської діяльності та інших документів, строки зберігання яких не закінчилися; науково-технічне опрацювання та описування документів, що надійшли на зберігання, згідно з правилами Держкомархіву; облік документів, що зберігаються, створення до них необхідного пошукового і довідкового апарату, зокрема із застосуванням персональних комп'ютерів; організацію користування документами у службових, наукових, соціально-правових та інших цілях, видачу у встановленому Держкомархівом порядку архівних довідок, копій та витягів з документів, що знаходяться на зберіганні, юридичним особам і громадянам; проведення експертизи цінності документів, що знаходяться на зберіганні, подання на затвердження експертної комісії (ЕК) описів справ тимчасового зберігання, з особового складу підприємств, установ, організацій – джерел комплектування та актів про виділення до знищення справ, строк зберігання яких закінчився.