Іванківська районна рада
Іванківський район, Київська область

Положення про символіку району

IВАНКIВСЬКА  РАЙОННА  РАДА  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

XXIV скликання

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

Про символіку Іванківського району

Зважаючи на важливість значення історичної символіки в загальнодержавному процесі національного і духовного відродження, з метою утвердження місцевого самоврядування, унікальності, своєрідності регіону, враховуючи рекомендації геральдичної комісії районної ради,  відповідно до ст.22, п.п. 14, п.1 ст.43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада вирішила:

1. Затвердити проект малюнка та опис Герба і Прапора району 

2. Затвердити Положення про зміст, опис та порядок використання символіки району (додається).

3. Затверджений проект малюнка Герба та Прапора району та їх опис подати на експертизу до комісії державних нагород та геральдики Адміністрації Президента України.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань регламенту, депутатської діяльності та етики.

                                                                        Голова ради                                М.І. Костюченко


смт Іванків

11 липня 2003 року

№ ХХІУ-8/70

Додаток 1

до рішення восьмої сесії

Іванківської районної ради

ХХІУ скликання

від 11 липня 2003 року

№ ХХІУ –8/70

ПОЛОЖЕННЯ

про зміст, опис та порядок використання символіки Іванківського району

1. Зміст символіки Іванківського району.

Символікою Іванківського району є Герб і Прапор Іванківського району. 

2. Опис Герба Іванківського району.

На щиті – зелене поле, перетнуте блакитним поясом з ліва на право, обтяжене золотою фігурою тетерева з червоною бровою, який увінчаний срібною зіркою – восьмериком.

Акант – подвійна гірлянда з гілок дуба, сосни та пшеничного колоса, зав'язана блакитною стрічкою з золотим девізом: “В ім'я життя”.

3. Опис Прапора Іванківського району.

Зелене прямокутне полотнище зі співвідношенням сторін 2:3, перетнуте з ліва на право блакитною хвилястою смугою, на якій стоїть золотий тетерів, увінчаний зіркою восьмериком.

4. Порядок використання Герба Іванківського району.

Герб району є регіональним символом, який відображає своєрідність та самобутність району і є офіційним атрибутом органів місцевого самоврядування.

Власником Герба є районна рада. Оригінал Герба в авторському виконанні та дане Положення зберігаються в сесійній залі районної ради.

Репродукування та тиражування Герба району здійснюється у вигляді кольорового, чорно-білого, об'ємного чи графічного зображення, довільною технікою виконання та з різноманітних матеріалів довільних розмірів.

При репродукуванні та тиражуванні Герба району має бути збережена кольорова та графічна тотожність оригіналу та його опису з обов'язковим додержанням пропорцій зображення Герба, затвердженого сесією районної ради.

Зображення Герба відтворюється:

 • на фасаді будинку районної ради, районної державної адміністрації;

 • у сесійній залі;

 • у службових кабінетах голови районної ради та голови районної державної адміністрації;

 • службових і депутатських посвідченнях, бланках, штампах та печатці /для особливих церемоній/ представницьких та виконавчих органів;

 • офіційних виданнях районної ради та районної державної адміністрації;

 • центральних магістралях при в'їзді на територію району та в смт.Іванків.

Зображення Герба використовується:

 • як елемент святкового оформлення населених пунктів району під час урочистих церемоній та районних свят;

 • на почесних грамотах, вітальних листах, пам'ятних адресах, важливих історичних документах /угодах про дружбу та співробітництво тощо/, дипломах районних творчих премій, відзнаках престижу у сфері політики, бізнесу, культури та спорту тощо.

Юридичні та фізичні особи можуть використовувати тільки затверджене зображення Герба, а з комерційною метою /реклама товару, фірми, виготовлення сувенірної продукції тощо/ - лише з дозволу районної ради на підставі угоди з нею.

При цьому розмір збору за право на використання місцевої символіки для юридичних осіб становить -  0,1 відсотка вартості виробленої продукції, виконаних робіт, наданих послуг з використанням місцевої символіки, для громадян, що займаються підприємницькою діяльністю, - п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Платники збору несуть відповідальність за правильність і своєчасність сплати збору відповідно до діючого законодавства. Контроль за повнотою і своєчасністю сплати збору здійснює державна податкова адміністрація.

Дія цього пункту не поширюється на культурно-освітні та навчальні заклади, юридичні та фізичні особи, які використовують зображення Герба району з метою націольнально-патріотичного, гуманістичного виховання молоді та формування національної самосвідомості громадян.

Кошти від збору за право на використання місцевої символіки надходять до районного бюджету і можуть бути використані лише на культурно-освітні цілі /реєстрація пам'яток історії та культури, краєзнавчі видання тощо/.

Дозвіл на використання Герба району передбачає моральну відповідальність користувача за якість товару, на якому він зображений. У разі втрати популярності товару через погіршення якості власник Герба /районна рада/ має право розірвати угоду з товаровиробником.

Виключне право на використання Герба належить районній раді. Автор Герба не має права на його тиражування в любому вигляді.

Відповідальність та дотримання вимог щодо використання Герба покладається  на голову районної ради.

Не дозволяється використання Герба без спеціальної згоди районної ради у випадках, непередбачених цим Положенням.

У випадку наруги над Гербом району на юридичну чи фізичну особу, яка вчинила такі дії, накладається адміністративне стягнення /штраф/ чи покарання у порядку, визначеному законами України.

Малюнок, сюжет Герба можуть бути змінені лише згідно з рішенням районної ради.

5. Порядок використання Прапора Іванківського району.

Прапор району є офіційним  символом Іванківського району, який наслідує своєрідність та самобутність регіональної символіки, атрибутом органів місцевого самоврядування.

Власником Прапора є районна рада. Оригінал Прапора встановлюється у службовому кабінеті голови районної ради, районної державної адміністрації, а на час пленарних засідань ради вноситься до сесійної зали.

Репродукування та тиражування Прапора району здійснюється у вигляді кольорового зображення, довільною технікою виконання та з різноманітних матеріалів, довільних розмірів.

При репродукуванні та тиражуванні Прапора району має бути збережена кольорова та графічна тотожність оригіналу та його опису з обов'язковим додержанням пропозицій зображення Прапора, затвердженого сесією районної ради.

Прапор піднімається на щоглі перед будинком районної ради, районної державної адміністрації у таких випадках:

 • у дні державних свят;

 • під час проведення сесій районної ради; під час прийому офіційних делегацій;

 • під час урочистих церемоній та заходів районного рівня.

За обставин, коли здійснюється одночасне підняття Державного Прапора України та Прапора району /якщо вони розташовані поруч/ останній не повинен перевищувати за розмірами Державний Прапор України і розміщується справа від нього /з боку глядача/.

У випадку одночасного підняття Прапора району та Прапора організації, фірми, установи, підприємства тощо /якщо вони розташовані поруч/, останній не повинен перевищувати за розмірами Прапор району і розміщується справа від нього /з боку глядача/.

Прапор району може бути піднятий під час церемоній та урочистих заходів, які проводять органи місцевого самоврядування та виконавчої влади, об'єднання громадян, організації, фірми, установи, підприємства, незалежно від форм власності.

Зображення Прапора використовується:

 • як елемент святкового оформлення населених пунктів району під час урочистих церемоній та районних свят /фестивалі, виставки тощо/;

 • на почесних грамотах, вітальних листах, пам'ятних адресах, важливих історичних документах /угодах про дружбу та співробітництво тощо/, дипломах районних творчих премій, відзнаках престижу у сфері політики, бізнесу, культури та спорту тощо;

 • під час проведення районними організаціями регіональних господарських, політичних, культурних, спортивних та інших заходів;

 • офіційними делегаціями Іванківського району у різноманітних акціях у сфері політики, бізнесу, культури та спорту.

Юридичні та фізичні особи можуть використовувати тільки затверджене зображення Прапора, а з комерційною метою /реклама товару, фірми, виготовлення сувенірної продукції тощо/ - лише з дозволу районної ради на підставі угоди з нею.

При цьому розмір збору за право на використання місцевої символіки для юридичних осіб становить – 0,1 відсотка вартості виробленої продукції, виконаних робіт, наданих послуг з використанням місцевої символіки, для громадян, що займаються підприємницькою діяльністю, - п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Платники збору несуть відповідальність за правильність і своєчасність сплати збору відповідно до діючого законодавства. Контроль за повнотою і своєчасністю сплати збору здійснює державна податкова адміністрація.

Дія цього пункту не поширюється на культурно-освітні та навчальні заклади, юридичні та фізичні особи, які використовують зображення Прапора району з метою національно-патріотичного, гуманістичного виховання молоді та формування національної самосвідомості громадян.

Кошти від збору за право на використання місцевої символіки надходять до районного бюджету і можуть бути використані лише на культурно-освітні цілі /реставрація пам'яток історії та культури, краєзнавчі видання тощо/.

Дозвіл на використання Прапора району передбачає моральну відповідальність користувача за якість товару, на якому зображений. У разі втрати популярності товару через погіршення якості власник Прапора /районна рада/ має право розірвати угоду з товаровиробником.

Виключне право на використання Прапора належить районній раді. Автор Прапора не має права на його тиражування в любому вигляді. Відповідальність за дотримання вимог щодо використання Прапора покладається на голову районної ради, керівників органів місцевого самоврядування та виконавчої влади, яким надано право використання символіки району.

Не дозволяється використання Прапора без спеціальної згоди районної ради у випадках, непередбачених цим Положенням.

У випадку наруги над Прапором району на юридичну чи фізичну особу, яка вчинила такі дії, накладається адміністративне стягнення /штраф/ чи покарання у порядку, визначеному законами України.

Малюнок, сюжет Прапора можуть бути змінені лише згідно з рішенням районної ради.

Заступник голови районної ради                                      Т.М. Микитенко


       IВАНКIВСЬКА РАЙОННА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

V скликання

РІШЕННЯ

    Про затвердження  гімну Іванківського району

Відповідно до статті  43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада вирішила: 

1. Затвердити гімн Іванківського району (текст додається). 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань регламенту, депутатської діяльності та етики. 

Голова ради                                                     М.М.Василенко


смт Іванків

22 серпня  2008 року

№ V-18/478 

Додаток

до рішення Іванківської

районної ради

від 22.08.2008 № V-18/478

Текст

гімну Іванківського району

автор А. Ігнатюк

 

Іванківський наш край, серед лісів величних,

Серед прадавніх запашних полів…

Живи в віках, примножуй славу вічну

Своїй землі і тим, за неї хто поліг.

 

В роки війни, в чорнобильську годину,

Ти вистраждав і вистояв, щоб жить.

Ти пив полин за світ, за Україну,

Щоб ми могли творити і любить.

 

Рости жита, квітуй у буйнім цвіті,

Хай плеса будуть чисті, мов кришталь…

Хай у життя ступають твої діти

По рушниках талановитих  ткаль.

 

З вінків казкових чарівні жар-птиці

Злетіли з пензля й понеслись у світ

Твої таланти з росяної криці…

Хай святить небо їх палкий  політ!

 

Древлянський край, серед лісів величних,

Поміж річок, в рясних хлібах полів,

Слав у віках всіх трударів одвічних,

Своїх достойних дочок і синів!

Заступник голови ради                                   О. П. Шумак