Іванківська районна рада

Оголошення про продовження терміну подачі документів від осіб, які виявили бажання бути присяжними Іванківського районного суду Київської області

На виконання розпорядження голови Іванківської районної ради від 03.06.2020 № 42 к «Про продовження терміну подачі документів громадянами для формування списку присяжних Іванківського районного суду Київської області»

 

Іванківська районна рада

продовжує термін подачі документів

громадянами для формування списку присяжних

Іванківського районного суду Київської області

Набір кандидатів здійснюється у відповідності до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та Положення про порядок формування та затвердження списку присяжних Іванківського районного суду Київської області, затвердженого рішенням Іванківської районної ради від 20.04.2017       № VII-22/255.

Особи, які постійно проживають на території, на яку поширюється юрисдикція Іванківського районного суду Київської області (Іванківський та Поліський район) та виявили бажання бути присяжним, просимо подати до 12 червня 2020 року до виконавчого апарату Іванківської районної ради за адресою: смт Іванків,  вул. Проскури, 7 каб. 14 наступний перелік документів:

 1. Заяву про обрання до складу присяжних  Іванківського районного суду Київської області.
 2. Ксерокопії паспорта громадянина України (1 - 4 сторінка та сторінка з інформацією про останнє місце проживання) або ксерокопію паспорта громадянина України у вигляді ID-картки  та довідку про реєстрацію місця проживання або місця перебування.
 3. Довідку про фактичне місце проживання, що видається органом місцевого самоврядування за місцем реєстрації.
 4. Документ, що підтверджує відсутність судимостей.
 5. Документ, що підтверджує відсутність хронічних психічних чи інших захворювань, що перешкоджають виконанню обов'язків присяжного (медична довідка про те, що він (вона) на обліку у лікаря-нарколога та лікаря-психіатра не перебуває).
 6. Документ про освіту (диплом, атестат) де зазначено, що особа вивчала українську мову.
 7. Довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

Заява повинна також містити згоду кандидата у присяжні на використання його персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

Довідки за телефоном: (04591) 5-29-99

Додаткова інформація:

Присяжним є особа, яка у випадках, визначених процесуальним законом, та за її згодою вирішує справи у складі суду разом із суддею або залучається до здійснення правосуддя.

Справи, до розгляду яких залучаються присяжні

Цивільні справи про:

 • обмеження, поновлення цивільної дієздатності особи або визнання недієздатною;
 • визнання особи безвісно відсутньою чи померлою;
 • усиновлення;
 • надання особі психіатричної допомоги;
 • примусову госпіталізацію особи до протитуберкульозного закладу;

Кримінальні справи щодо злочинів, за вчинення яких передбачено довічне позбавлення волі. Такі справи за клопотанням обвинуваченого слухаються судом присяжних у складі двох професійних суддів та трьох присяжних.

Хто може стати присяжним?

Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» присяжним може бути обраний громадянин України, який досяг 30 років і постійно проживає на території, на яку поширюється юрисдикція відповідного суду.

Хто не може бути присяжним?

Присяжними не можуть бути громадяни, які:

1. Визнані судом обмежено дієздатними або недієздатними.

2. Які мають хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають виконанню обов'язків присяжного.

3. Які мають незняту чи непогашену судимість.

4. Народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, судді, прокурори, працівники правоохоронних органів (органів правопорядку), військовослужбовці, працівники апаратів судів, інші державні службовці, посадові особи органів місцевого самоврядування, адвокати, нотаріуси, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Вищої ради правосуддя.

5. Особи, на яких протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення.

6. Громадяни, які досягли шістдесяти п'яти років.

7. Особи, які не володіють державною мовою.

Гарантії прав присяжних.

Присяжним за час виконання ними обов’язків у суді виплачується винагорода.

За присяжними на час виконання ними обов’язків у суді за місцем основної роботи зберігаються всі гарантії та пільги, визначені законом. Час виконання присяжним обов’язків у суді зараховується до всіх видів трудового стажу. Звільнення присяжного з роботи або переведення на іншу роботу без його згоди під час виконання ним обов’язків у суді не допускається.

На присяжних поширюються гарантії незалежності і недоторканності суддів, установлені законом, на час виконання ними обов’язків із здійснення правосуддя. За обґрунтованим клопотанням присяжного заходи безпеки щодо нього можуть уживатися і після закінчення виконання цих обов’язків.

Присяжні є суб’єктами декларування.

Відповідно до підпункту «ґ» пункту 1 статті 3 Закону України «Про запобігання корупції» до суб'єктів декларування та відповідальності за корупційні правопорушення відносяться присяжні (під час виконання ними обов’язків у суді), тобто, під час залучення до розгляду конкретної справи.

У особи з моменту виконання обов'язків присяжного, виникає зобов’язання подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

 

 « повернутися до списку оголошень